+381 11 3248 577 info@camping.rs

Eko-kamping – smernice održivog razvoja NP Fruška gora – Eko-kamp „Stražilovo”

Ovim projektom je ostvareno unapređenje nivoa kvaliteta turističke ponude Srbije kroz promociju eko-kamping turizma i edukaciju u oblasti održivog razvoja turizma i izgradnju pilot eko-kampa u Nacionalnom parku „Fruška gora“ što predstavlja opšti cilj projekta i doprinosi daljem razvoju održivog turizma u Srbiji.

Među posebnim ciljevima tokom realizacije projekta postignuti su sledeći ciljevi, predviđeni predlogom projekta:

– promocija eko-kamping turizma u Srbiji i eko-kamping ponude

– podizanje nivoa kvaliteta turističke ponude kroz razvoj eko-kamping ponude Srbije i unapređenje znanja i veština u oblasti održivog razvoja turizma i upravljanja

– podsticaj za osnivanje i razvoj eko-kampova u zaštićenim prirodnim dobrima u Srbiji

Realizacijom projekta ostvareni su sledeći projektni rezultati:

– unapređena znanja i veštine u oblasti održivog razvoja turizma za više od 50 predstavnika upravljača i nosioca razvoja turističke ponude Nacionalnog parka „Fruška gora“

– uspešna realizacija 5 dvo i trodnevnih seminara iz oblasti održivog razvoja turizma

– uspešna promocija eko-kamping turizma primenom internet promocije, odnosa sa javnošću i izradom štampanog materijala eko-kampa Stražilovo

– uspešna realizacija osnivanja i izgradnje prvog eko-kampa u Srbiji na lokalitetu Stražilovo – Nacionalni park Fruška gora

– uspešna realizacija pripreme i izrade Marketing strategije za razvoj turističke ponude Eko kampa lokalitet Stražilovo

– uspešna priprema i izrada Biznis plana ekokampa „Fruška gora“ i Plana upravljanja posetiocima u NP „Fruška gora“

– uspešna realizacija pripreme i izrade vizuelnog identiteta i korporativnih materijala eko-kampa na lokalitetu Stražilovo

– uspešna izrada promotivnog kataloga sa celokupnom ponudom u ekokampu

– uspešna izrada namenske mape sa lokacijom kampa, kao i namenskih fotografija na lokaciji ekokampa

– uspešna postavka i održavanje veb-sajta eko-kampa Stražilovo i  internet kampanje kroz banere i društvene medije

U saradnji sa Nacionalnim parkom Fruška gora, Kamping asocijacija Srbije je ovaj projekat sprovela od septembra 2011. do oktobra 2012. godine, a podržalo ga je Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, Sektor za turizam, kao i Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

0 Comments