+381 11 3248 577 info@camping.rs

Transnacionalni sastanak „Uspostavlajnje DOS-a“ održan je u Skoplju

U Skoplju, Severna Makedonija, od 9. do 11. septembra 2022. godine organizovan je transnacionalni sastanak „Uspostavljanje DOS-a“, u okviru projekta „Door out Sport“. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija (sportskih klubova i nevladinih organizacija) iz Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije.

Sastanak je pružio priliku da se razgovara o nalazima sprovedenog istraživanja o preferencijama mladih pri bavljenju fizičkim aktivnostima i da se na osnovu tih nalaza i zaključaka počne raditi na razvoju inovativnih metodologija za sportove na otvorenom. Posebna pažnja posvećena je procesu istraživanja postojećih kapaciteta partnerskih organizacija i klubova kako bi se DOS metodologije prilagodile kapacitetima i potrebama ciljne grupe, obezbeđujući njihovu primenljivost u oba sektora. Metodologije DOS-a će biti finalizovane na osnovu doprinosa sa sastanka i biće javno dostupne. svim zainteresovanim klubovima i omladinskim organizacijama.

Projekat „DOS“ psufinansiran je od strane Evropske unije.

0 Comments