+381 11 3248 577 info@camping.rs

O nama

Dobrodošli na prezentaciju kamping turizma u Srbiji.

  1. Home
  2. O nama

O nama

Srbija kao destinacija izuzetnih prirodnih odlika, kampere može da ugosti na obalama velikih i malih reka i jezera, ali i u seoskim voćnjacima, na predivnim šarenim i «jestivim» livadama, brežuljcima, obroncima brda, uz bare i močvare, velike i stare šume, na pesku, u planini. Prezentacija Kamping asocijacije Srbije je inicijativa za podizanje nivoa svesti o mogućnostima razvoja održivog kamping turizma.

Vladimir Đumić, predsednik KAS-a

Kampova

Kampirališta

Potencijala za nove kampove

Kampera godišnje

Kamping turizam uSrbiji

Kamping turizam u Srbiji je ipak još uvek u povoju u poređenju sa ostatkom zapadne Evrope. No, broj kampova konstantno raste, iz godine u godinu, i posle 8 godina postojanja KAS, ovaj sve popularniji oblik putovanja širom sveta, postaje tema i u domaćem turističkom prometu. Izuzetni prirodni kamping potencijali Srbije, tranzitni karakter zemlje, kao i izuzetno kvalitetno gostoprimstvo i domaćinstvo na ovom prostoru, odlični su preduslovi za savršen razvoj ove grane turističke privrede i model očuvanja životne sredine za generacije koje dolaze. U našoj brošuri i na adresi www.camping.rs predstavljamo 42 kampa u tri oblika kampovanja: kamp, kamping odmorište i kampiralište. 

Kampovi manjeg kapaciteta u seoskim domaćinstvima pokazali su se kao dobar i održiv koncept koji predstavlja i poseban turistički proizvod koji povezuje nekoliko osnovnih odlika Srbije kao destinacije: – Izuzetan krajolik – očuvana priroda – zvučno i svetlosno nezagađen prostor – uklopljen vizualno u ambijentalnu celinu – ne ugrožava životnu sredinu – niska finansijska ulaganja – održiv finansijski koncept integralnog razvoja koji pokreće lokalni ekonomski razvoj – zdrava i organski čista hrana i vino – prirodnjački i avanturistički atraktivan prostor

Kampovi manjeg kapaciteta u seoskim domaćinstvima pokazali su se kao dobar i održiv koncept koji predstavlja i poseban turistički proizvod koji povezuje nekoliko osnovnih odlika Srbije kao destinacije: – Izuzetan krajolik – očuvana priroda – zvučno i svetlosno nezagađen prostor – uklopljen vizualno u ambijentalnu celinu – ne ugrožava životnu sredinu – niska finansijska ulaganja – održiv finansijski koncept integralnog razvoja koji pokreće lokalni ekonomski razvoj – zdrava i organski čista hrana i vino – prirodnjački i avanturistički atraktivan prostor.

Geografski kvalitetno pozicioniranje ovakvih kamping odmorišta omogućilo bi razvoj alternativnih oblika transporta (jahanje, biciklizam, pešačenje) kao i druge oblike zabave, rekreacije i odmora.

Evropski kamperi rado posećuju ili prolaze kroz Srbiju. Uživaju u prelepim predelima, prirodnim atrakcijama, dobroj i ukusnoj hrani, ali i u interakciji sa domaćinima čije gostoprimstvo ne zaboravljaju.

Uslovi u kampovima se unapređuju iz sezone u sezonu, a samim tim i svest onih koji održavaju i gazduju, i sve je veći broj onih koji u ovoj branši vidi ozbiljne poslovne šanse.

Porodični biznis oko koga mogu da se okupe i čitave 4 generacije jednog domaćinstva, zadržava mlade na selu i omogućava im da budu kreativni, samostalni, neustrašivi i pre svega, da žive zdravo i u skladu s prirodom, na svojoj zemlji.

Posetite Srbiju

Razlozi za razvoj različitih oblika kampova

Razvoj kampova

Omogućava razvoj malih, porodičnih kampova sa izuzetnim kvalitetom usluge i maksimalnim kamping ugođajem. To su kamping odmorišta – mini kampovi u voćnjacima, uz vinograde, na obodima šumaraka, u ruralnim krajevima, vezani za seoski turizam i poljoprivredna gazdinstva, udaljene divlje predele; Kapaciteta do 30 kamping mesta

Eko kampovi

Omogućava razvoj Eko kampova – kamping odmorišta na obodu zaštićenih prirodnih rezervata (NP, parkovi prirode…) – kapaciteta do 30 kamping mesta

Tranzitni kampovi

Omogućava razvoj tranzitnih kampova – kampirališta – uz važne i velike saobraćajnice, na ulazima u gradove na koridorima 7 i 10 (Subotica, Novi Sad, Beograd, Paraćin, Niš, Vranje) – kapaciteta do 30 mesta

Razvoj kamping parkirališta

Omogućava razvoj kampirališta (kamping parkirališta, parkinzi) u velikim gradskim centrima – direktno u vezi sa parking servisom u većim gradovima – posebno obezbeđene kamping parcele tokom letnje sezone i u vreme velikih događaja (festivali, koncerti) – kapaciteta do 15 kamping parcela

Razvoj kampirališta u sklopu lečilišnih kompleksa

Omogućava razvoj kampirališta u okviru banjsko-lečilišnih kompleksa i njihovo vezivanje za banjske usluge – za seniore – kapaciteta do 30 kamping mesta

Razvoj luksuznih kampova

Omogućava razvoj većih luksuznih kampova u okviru poznatih turističkih destinacija (*** i ****) i omogućava razvoj posebnih oblika malih «plutajućih» kampova na velikim rekama

Posetite Srbiju i kampujte kod nas

Nemamo kampove od 4 i 5 zvezdica, ali nas krasi kamping ugođaj i doživljaj kakav se pamti i podseća nas sve na tako vredan, prirodan spoj – spoj čoveka i prirode. Kampujte na obalama velikih i malih reka i jezera, ali i u seoskim voćnjacima, na predivnim šarenim i «jestivim» livadama, brežuljcima, obroncima brda, uz bare i močvare, uz velike i stare šume, podno pećine, na pesku, u planini…

Partneri kamping asocijacije Srbije

INSTITUT ZA URBANU MOBILNOST SRBIJE

Informisi se putem newslettera!

Za prijavu na newsletter listu potrebno je samo uneti ime te ličnu email adresu. Primanje newslettera možete otkazati bilo kada.