+381 11 3248 577 info@camping.rs

O nama

Dobrodošli na prezentaciju kamping turizma u Srbiji.

  1. Home
  2. O nama

O nama

Srbija kao destinacija izuzetnih prirodnih odlika, kampere može da ugosti na obalama velikih i malih reka i jezera, ali i u seoskim voćnjacima, na predivnim šarenim i «jestivim» livadama, brežuljcima, obroncima brda, uz bare i močvare, velike i stare šume, na pesku, u planini. Prezentacija Kamping asocijacije Srbije je inicijativa za podizanje nivoa svesti o mogućnostima razvoja održivog kamping turizma.

Vladimir Đumić, predsednik KAS-a

Kampova

Kampirališta

Potencijala za nove kampove

Kampera godišnje

Kamping turizam uSrbiji

Kamping turizam u Srbiji je ipak još uvek u povoju u poređenju sa ostatkom zapadne Evrope. No, broj kampova konstantno raste, iz godine u godinu, i posle 8 godina postojanja KAS, ovaj sve popularniji oblik putovanja širom sveta, postaje tema i u domaćem turističkom prometu. Izuzetni prirodni kamping potencijali Srbije, tranzitni karakter zemlje, kao i izuzetno kvalitetno gostoprimstvo i domaćinstvo na ovom prostoru, odlični su preduslovi za savršen razvoj ove grane turističke privrede i model očuvanja životne sredine za generacije koje dolaze. U našoj brošuri i na adresi www.camping.rs predstavljamo 42 kampa u tri oblika kampovanja: kamp, kamping odmorište i kampiralište. 

Kampovi manjeg kapaciteta u seoskim domaćinstvima pokazali su se kao dobar i održiv koncept koji predstavlja i poseban turistički proizvod koji povezuje nekoliko osnovnih odlika Srbije kao destinacije: – Izuzetan krajolik – očuvana priroda – zvučno i svetlosno nezagađen prostor – uklopljen vizualno u ambijentalnu celinu – ne ugrožava životnu sredinu – niska finansijska ulaganja – održiv finansijski koncept integralnog razvoja koji pokreće lokalni ekonomski razvoj – zdrava i organski čista hrana i vino – prirodnjački i avanturistički atraktivan prostor

Kampovi manjeg kapaciteta u seoskim domaćinstvima pokazali su se kao dobar i održiv koncept koji predstavlja i poseban turistički proizvod koji povezuje nekoliko osnovnih odlika Srbije kao destinacije: – Izuzetan krajolik – očuvana priroda – zvučno i svetlosno nezagađen prostor – uklopljen vizualno u ambijentalnu celinu – ne ugrožava životnu sredinu – niska finansijska ulaganja – održiv finansijski koncept integralnog razvoja koji pokreće lokalni ekonomski razvoj – zdrava i organski čista hrana i vino – prirodnjački i avanturistički atraktivan prostor.

Geografski kvalitetno pozicioniranje ovakvih kamping odmorišta omogućilo bi razvoj alternativnih oblika transporta (jahanje, biciklizam, pešačenje) kao i druge oblike zabave, rekreacije i odmora.

Evropski kamperi rado posećuju ili prolaze kroz Srbiju. Uživaju u prelepim predelima, prirodnim atrakcijama, dobroj i ukusnoj hrani, ali i u interakciji sa domaćinima čije gostoprimstvo ne zaboravljaju.

Uslovi u kampovima se unapređuju iz sezone u sezonu, a samim tim i svest onih koji održavaju i gazduju, i sve je veći broj onih koji u ovoj branši vidi ozbiljne poslovne šanse.

Porodični biznis oko koga mogu da se okupe i čitave 4 generacije jednog domaćinstva, zadržava mlade na selu i omogućava im da budu kreativni, samostalni, neustrašivi i pre svega, da žive zdravo i u skladu s prirodom, na svojoj zemlji.

Posetite Srbiju

Razlozi za razvoj različitih oblika kampova

Razvoj kampova

Omogućava razvoj malih, porodičnih kampova sa izuzetnim kvalitetom usluge i maksimalnim kamping ugođajem. To su kamping odmorišta – mini kampovi u voćnjacima, uz vinograde, na obodima šumaraka, u ruralnim krajevima, vezani za seoski turizam i poljoprivredna gazdinstva, udaljene divlje predele; Kapaciteta do 30 kamping mesta

Eko kampovi

Omogućava razvoj Eko kampova – kamping odmorišta na obodu zaštićenih prirodnih rezervata (NP, parkovi prirode…) – kapaciteta do 30 kamping mesta

Tranzitni kampovi

Omogućava razvoj tranzitnih kampova – kampirališta – uz važne i velike saobraćajnice, na ulazima u gradove na koridorima 7 i 10 (Subotica, Novi Sad, Beograd, Paraćin, Niš, Vranje) – kapaciteta do 30 mesta

Razvoj kamping parkirališta

Omogućava razvoj kampirališta (kamping parkirališta, parkinzi) u velikim gradskim centrima – direktno u vezi sa parking servisom u većim gradovima – posebno obezbeđene kamping parcele tokom letnje sezone i u vreme velikih događaja (festivali, koncerti) – kapaciteta do 15 kamping parcela

Razvoj kampirališta u sklopu lečilišnih kompleksa

Omogućava razvoj kampirališta u okviru banjsko-lečilišnih kompleksa i njihovo vezivanje za banjske usluge – za seniore – kapaciteta do 30 kamping mesta

Razvoj luksuznih kampova

Omogućava razvoj većih luksuznih kampova u okviru poznatih turističkih destinacija (*** i ****) i omogućava razvoj posebnih oblika malih «plutajućih» kampova na velikim rekama

Posetite Srbiju i kampujte kod nas

Nemamo kampove od 4 i 5 zvezdica, ali nas krasi kamping ugođaj i doživljaj kakav se pamti i podseća nas sve na tako vredan, prirodan spoj – spoj čoveka i prirode. Kampujte na obalama velikih i malih reka i jezera, ali i u seoskim voćnjacima, na predivnim šarenim i «jestivim» livadama, brežuljcima, obroncima brda, uz bare i močvare, uz velike i stare šume, podno pećine, na pesku, u planini…

Partneri kamping asocijacije Srbije

INSTITUT ZA URBANU MOBILNOST SRBIJE

Informiši se putem newslettera!

Za prijavu na newsletter listu potrebno je samo uneti ime i ličnu email adresu. Primanje newslettera možete otkazati bilo kada.