+381 11 3248 577 info@camping.rs

Članstvo u asocijacijama

efco-hpa-SERBIA

Kamping asocijacija Srbije je punopravni član EFCO & HPA (European Federation of Camping Organizations and Holiday Park Associations) od 2007. godine.

EFCO&HPA je reprezentativno telo industrije kampova, odmorišta i karavan parkova na evropskom nivou.
Prvi i glavni cilj EFCO&HPA je da promoviše i brani interese industrije kroz predstavljanje pred Evropskim vlastima (Savet, Komisija i Parlament). Cilj EFCO&HPA je da obezbedi da se interesi sektora razumeju i uzmu u obzir u važnom evropskom procesu donošenja odluka, omogućavajući kontinuirano održivo poslovanje industrije.

 

Kamping asocijaciju Srbije predstavlja Vladimir Đumić, predsednik: https://www.efcohpa.eu/serbia