+381 11 3248 577 info@camping.rs

KAS istorijat

Kroz svoj rad KAS je posvećen zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

  1. Home
  2. KAS istorijat

KAMPING ASOCIJACIJA SRBIJE (KAS) osnovana je 2005. godine kao nosilac kompletne kamping ponude u Srbiji. Osnovna misija KAS-a je razvoj kamping potencijala u Srbiji kreiranjem mogućnosti za izgradnju novih kampova, osvežavanjem i revitalizacijom postojećih kampova, iniciranjem razvoja lokalnih zajednica kroz saradnju lokalne samouprave, preduzetništva i nevladinog sektora.

Kamping asocijacija

KAS kao nosilac kompletne kampingponude u Srbiji

Kroz svoj rad KAS je posvećen zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Zahvaljujući razvijenoj međunarodnoj aktivnosti, Kamping asocijacija Srbije je 2007. godine postala punopravni član Evropske federacije kamping organizacija i parkova za odmor – EFCO & HPA (www.efcohpa.eu).

Kamping asocijacija Srbije za jedan od prioritetnih ciljeva ima razvoj eko kampinga koji se uglavnom vezuje za zaštićena prirodna dobra i u skladu sa tim izgrađen je novi kamping brend – ekokamping.

 

Takođe, Kamping asocijacija Srbije je do sada intenzivno radila na promovisanju novih kamping investicija i organizovala bojne studijskie posete povodom prezentacije kampova u našoj zemlji.

Posetite Srbiju

Od samog početka, Kamping asocijacija sarađuje sa evropskim i svetskim kamping turoperatorima, kao i sa mnogobrojnim nosiocima razvoja u našoj zemlji: republičkim i pokrajinskim institucijama, opštinama, nevladinim organizacijama, zaštićenim dobrima, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, medijima, međunarodnim institucijama.

Od svog osnivanja Kamping asocijacija Srbije je ostvarila sledeće rezultate

Kreirana je baza podataka kamping ponude Srbije

Napravljen je veb portal na srpskom i engleskom jeziku sa kompletnom kamping ponudom Srbije (www.camping.rs)

Realizovane su promotivne aktivnosti nastupima na specijalizovanim kamping berzamana i međunarodnim sajmovima u Beogradu, Novom Sadu, Berlinu, Milanu, Beču, Madridu, Parizu, Utrehtu, na Dunavskoj konferenciji u Ulmu, kao i međunarodna saradnja u okviru EFCO&HPA

Relalizovano je više destina projekata u oblasti razvoja kampinga, edukacije i podizanja svesti o važnosti kamping usluga, a sve u cilju podizanja kamping kapaciteta i promocije Srbije kao nove kamping destinacije

Održana je po prvi put u istoriji Srbije Generalna skupština EFCO & HPA u Beogradu, marta 2009. godine

Kreirana su godišnja izdanja kamping brošure u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, koja je jedna od najtraženijih brošura na svim evropskim sajmovima (štampa se kontinuirano od 2007. godine sa ukupnim tiražom od više desetina hiljada primeraka na 3 jezika – srpski, engleski, nemački)

Kroz projekat razvijen u saradnji sa holandskom organizacijom Stidit, 2008. godine kreiran je prvi moderan plan upravljanja NP Fruška gora, plan upravljanja posetiocima, te je po prvi put u Srbiji kreiran eko kamp nadomak Stražilova. Ovo je bio i ostao jedini eko kamp u našoj zemlji, a svakako je i jedini kamp u okviru jednog Nacionalnog Parka.

Na inicijativu Kamping asocijacije Srbije Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je donelo novi Pravilnik za standardizaciju i kategorizaciju kampova koji je usklađen sa evropskim standardima u ovoj oblasti

Partneri kamping asocijacije Srbije

INSTITUT ZA URBANU MOBILNOST SRBIJE

Informiši se putem newslettera!

Za prijavu na newsletter listu potrebno je samo uneti ime i ličnu email adresu. Primanje newslettera možete otkazati bilo kada.