+381 11 3248 577 info@camping.rs

Učešće i saradnja javnosti kao preduslov za očuvanje prirode u Srbiji

Namera projekta je da osigura očuvanje važnih prirodnih vrednosti u Srbiji i u isto vreme obezbedi nove socio-ekonomske mogućnosti za razvoj regiona, da omogući učešće javnosti u očuvanje prirode u Srbiji osnaživanjem civilnog društva kao i lokalnih vlasti i administraciju nacionalnih parkova. Ovo je omogućeno od strane NPFG i pripadajućeg regiona kroz nove ideje i mogućnosti u smislu menadžmenta prirodnim resursima, eko turizma i time je stimulisana razmena između različitih zainteresovanih strana iz celog regiona. Saradnja između različitih zainteresovanih strana pospešena je razvojem Akcionog plana po participativnom principu i kroz implementaciju lokalnih inicijativa i razvoj pilot eko kampa.

Ciljevi:

  • Da pospeši saradnju između civilnog društva, lokalnih vlasti i administracije NPFG u integrisanju socio-ekonomskih benefita u kombinaciji sa očuvanjem prirode na Fruškoj Gori;
  • Da omogući sticanje praktičnog iskustva u međusobnoj saradnji svim uključenim stranama kroz realizaciju aktivnosti na prevenciji suoba interesa između ekonomskog razvoja i očuvanja prirode;
  • Da prenese znanje i praktično iskustvo stečeno na projektima realizovanim na lokalnom i nacionalnom nivou;

Rezultati:

  • Razvoj menadžment plana za Nacionalni park Fruška Gora;
  • Implementacija studijskog putovanja;
  • Sprovođenje manjeg grant programa;
  • Sprovođenje trening programa;
  • Razvoj i distribucija edukativnih paketa;
  • Otvaranje eko kampa;

0 Comments