+381 11 3248 577 info@camping.rs

Kamping asocijacija Srbije (KAS) učestvovala je na Godišnjoj Skupštini EFCO & HPA koja je održana u Umagu, u Hrvatskoj, u organizaciji Kamping Unije Hrvatske, od 25-27. septembra.
Na Skupštini je u punopravno članstvo primljena Kamping Asocijacija Litvanije.
Na dnevnom redu našle su se redovne teme u vezi standardizacije i kvalifikacije u kamping turizmu, kao i menadžment otpada i statistika na nivou kampinga u EU.Kamping asocijacija Srbije obavestila je sekretarijat EFCO & HPA o aktivnostima u pravcu uvođenja nove legislative u kamping turizmu u Srbiji, o aktuelnim projektima i proširenju aktivnosti KAS-a u pravcu razvoja parkova za odmor.

Po već odobrenoj kandidaturi za održavanje Godišnje Skupštine EFCO & HPA, Kamping asocijacija Srbije je prezentovala organizacioni koncept i promotivne materijale o Beogradu i Srbiji te je i zvanièno objavila datume održavanja sledeće Skupštine koja će se održati u Beogradu, od 19. – 21. marta 2009. godine. Generalna Skupština u Beogradu je jednoglasno usvojena i uvrštena je u kalendar aktivnosti za 2009. godinu.

0 Comments