+381 11 3248 577 info@camping.rs

Realizovan projekat „NAJBOLJI KAMP U SRBIJI“

Realizovan projekat „NAJBOLJI KAMP U SRBIJI“ – izbor za najbolji kamp u Srbiji i studijsko putovanje u Hrvatsku u saradnji sa nemačkom organizacijom GTZ.

1_budzak_1v 1_dunav_1v 1_zasavica_1v
2_apatin_1v 1_press_1v 1_study_1v
2_study_1v 3_study_1v

Predstavnici KAS su u periodu od 26. jula do 05. avgusta realizovali set pripremnih aktivnosti koje su prethodile konkretnom obilasku kampova. Realizovani su sastanci predstavnika KAS u cilju određivanja kriterijuma za bodovanje kampova, pripremu liste elemenata za bodovanje i određivanja kategorija u kojima će se pojedini kampovi takmičiti. Pri određivanju liste elemenata za bodovanje najviše pažnje posvetilo se novom pravilniku koji je Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj-Sektor za turizam usvojilo ove godine. Iz ovog pravilnika odabrani su elementi po kojima se bodovalo, kao što su čistoća, čuvarska služba, nivo čistoće sanitarija, recepcija i drugi, i svakom od njih dodeljen je odgovarajući broj bodova u zavisnosti od nivoa značaja. Kampovi su podeljeni u četiri kategorije:
1.    Kategorija „Kamp“ – obuhvata 6 kampova koji su kategorizovani;
2.    Kategorija „Kampiralište“ – obuhvata 10 kampova koji nisu kategorizovani;
3.    Kategorija „Kamp u razvoju“ – obuhvata kampove koji su počeli sa izgradnjom;
4.    Kategorija „Kamp u razvoju u ekološkom okruženju“ – obuhvata kampove koji su počeli sa izgradnjom i koji se nalaze u zaštićenoj teritoriji i u ekološkom okruženju.
Poslednje dve kategorije su određene u cilju podrške razvoja novih kampova kojima je jedno ovakvo studijsko putovanje od najvećeg značaja.

U periodu od 06. avgusta do 31. avgusta prestavnici KAS su uspešno obišli svih 16 kampova na celoj teritoriji Republike Srbije.

Obišli su i kampove u razvoju kao što su „Zelena glava“ – Apatin, „Zasavica“ – Sremska Mitrovica, „Horizont“ – Surduk i „Kusjak“ – Negotin.

Nakon procesa obrade podataka i izbora najbolje rangiranih izdvojeni su najbolji u kategoriji:

  • Kamp – „Dunav“ u opštini Zemun, sa 68,5 bodova (od 100 maksimalnih bodova) koji je ostvario preko 6000 noćenja u tekućoj 2010. godini uz saradnju sa 10 turoperatera iz Evrope;
  • Kampiralište – „Budžak“ u opštini Apatin, sa 65,8 bodova koji najviše izlazi u susret evropskim standardima u kamping turizmu;
  • Kamp u razvoju – „Zelena glava“ u opštini Apatin, čija su planirana ulaganja 2,5 miliona evra u savremene kapacitete i sadržaje, a čije se otvaranje planira na proleće 2011. godine;
  • Kamp u razvoju u ekološkom okruženju – „Zasavica“ u opštini Sremska Mitrovica čiju je izgradnju podržalo Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, nalazi se u prirodnom rezervatu Zasavica u okviru kojig će se različitim programima privlačiti turisti.

Izvršene su pripreme i realizacija konferencije za štampu.

  • U saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije obezbeđena je sala za konferencije u okviru prostorija TOS-a. Pozvani su novinari, kao i predstavnici kampova koji su pobedili, priređen je koktel nakon konferencije i podeljeni su propagandni materijali. Prisustvovalo je ukupno 14 redakcija i jedna televizijska ekipa. Na konferenciji su govorili:
  • Gordana Plamenac – direktor Turističke organizacije Srbije
  • Gordana Plavšić – ispred tima projekta podrške ekonomskom razvoju i zapošljavanju GTZ/WBF
  • Ivan Ivanović – potpredsednik Kamping asocijacije Srbije

U periodu od 13.septembra do 26.septembra izvršena je organizacija i realizacija studijskog putovanja. KAS je pružao logističku pomoć GTZ u organizovanju putovanja i povezivanju GTZ sa Kamping udrugom Hrvatske (KUH), kao i u komunikaciji sa učesnicima putovanja. Grupa od 7 učesnika bila je na studijskom putovanju u Hrvatskoj od 20. do 25. septembra. Napomena: Spisak učesnika i plan programa je u prilogu. Učesnici su obišli osam kampova različitih karakteristika: jedan kamp u okolini velikog grada – kamp „Slapić“- Duga Resa, dva velika primorska kampa – kamp „Laterna“ i kamp „Bijela uvala“- Poreč, dva kampirališta – kamp „Diana“- Pula i kamp „Ulika“- Rovinj, jedan kamp pri seoskom domaćinstcu – kamp „Farm Pino“- Poreč i dva kampa u blizini zaštićenog područja – kamp „Korana“ i kamp „Turist Grabovac“ – Plitvice.Organizovan je sastanak sa predstavnicima KUH kada je održana prezentacija stanja kamping turizma u Hrvatskoj nakon koje su učesnici mogli da pitaju za sve nedoumice vezane za kamping. Na kraju putovanja učesnici su ocenili da su potpuno zadovoljni organizacijom i programom, da su prikupili korisne informacije, da su za njih najznačajniji bili manji kampovi, kao i da se nadaju da će imati više prilike da učestvuju na ovakvim studijskim putovanjima.

Nadamo se da će u budućnosti biti više ovakvih malih projekata i više mogućnosti da i naši kamping preduzetnici upoznaju kamping industriju u regionu i šire.

0 Comments