+381 11 3248 577 info@camping.rs

Priprema i promocija brošure Kamping & karavaning

i promocija i dristribucija na međunarodnim turističkim izložbama i sajmovima 

Cilj projekta bio je stvaranje prve srpske kamping brošure. Brošura je predstavila regionalnu kamping ponudu uključujući infrastrukturnu opremljenost kapaciteta za smeštaj kampera kao i stvaranje prve kamping mape sa lokacijama kampova i turističkih atrakcija koje se nalaze u okolini. Takođe, ova publikacija je promovisana u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Srbije na najznačajnijim sajmovima turizma u Srbiji (Beograd, Novi Sad) i u Evropi (Berlin, London, Milano, Barselona, Beč), kao i na specijalizovanim sajmovima za kamping turizam (Utreht, Esen, Fridrihšafen, Vićenca).

Prva višejezična brošura sa kamping objekatima u Srbiji sadržala je kontakte kampova i turističkih organizacija, tekstove o kamping ponudi i turističkim atrakcijama na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku, kao i mapu kampova sa kulturno – istorijskim i sportskim objektima u blizini kampova. Takođe, nakon uvida u stvarno stanje, formirana je prva baza podataka o kamping ponudi u Srbiji koja je korišćena i za kreiranje prve višejezične veb prezentacije kamping ponude.

Gore pomenuta brošura je promovisana na najznačajnijim sajmovima turizma u zemlji i u Evropi, kao i na specijalizovanim sajmovima za kamping.

Projekat, podržan od strane Turističke organizacije srbije, Kamping asocijacija je sprovela od aprila 2006 do decembra 2009.

0 Comments