+381 11 3248 577 info@camping.rs

Kamping turizam – Smernica održivog razvoja Nacionalnog parka Fruška gora

Projekat je nastao kao follow up (nastavak) projekta koji je realizovan u okviru MATRA programa 2008. godine a Kamping asocijacija Srbije sprovela ga je od septembra 2009. do decembra 2009.

Primarni cilj u realizaciji ovog projekta je bio da se istakne važnost razvoja lokalnih zajednica koje se prostiru na području NP „Fruška gora“ u skladu sa principima zaštite i očuvanja životne sredine, kao i da se istaknu gorući problemi i moguća rešenja u upravljanju životnom sredinom. Realizacijom projektnih aktivnosti ostvareni su i drugi opšti i posebni ciljevi koji su u vezi sa suštinskim nastojanjima ovog projekta. Putem promotivnih aktivnosti načinjen je pomak u povećanju nivoa svesti kod populacije koja živi ili boravi u opštinama na području NP „Fruška gora“, kao i kod mnogobronjih posetilaca. Takođe je putem edukativnih aktivnosti, promocije i prezentacije, postignuta značajna edukacija građana o uzrocima zagađenja i informisanje o trenutnim problemima sa kojima se suočava NP „Fruška gora“ i podsticaj lokalnih preduzetnika na pokretanje održivog biznisa koji povezuje kamping turizam sa obnovljimim izvorima energije, upravljanem otpada i opštim principima zaštite životne sredine.

Rezultati:

•           Uspešna realizacija tribina u Sremskoj Mitrovici, Beočinu i Novom Sadu

•           Uspešna distribucija 1950 brošura i 1950 plakata u fruškogorskim opštinama

•           Informisanost građana fruškogorskih opština o problemima u okviru NP Fruška gora

•           Edukacija građana fruškogorskih opština o vezi između kamping turizma, održivog razvoja i zaštite životne okoline

•           Jačanje saradnje među nosiocima buduće promocije očuvanja i zaštite životne sredine  na teritoriji NP Fruška gora

Projekat je podržalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

0 Comments