+381 11 3248 577 info@camping.rs

Prezentacija projektnih rezultata – „Održivi razvoj NP Fruška gora“

PROJEKAT„Održivi razvoj NP Fruška Gora“

REZIMEKamping asocijacija Srbije (KAS) i udruženje građana BUM realizovali su projekat „Održivi razvoj NP Fruška Gora“ u saradnji sa NP Fruška gora, Zavodom za zaštitu prirode Vojvodine i dve holandske organizacije, Ameco i Stidit iz Utrehta u okviru programa MATRA holandske vlade. Projekat je podržala i Nacionalna Turistička Organizacija Srbije i Ministarstvo finansija i privrede (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja) – Sektor za turizam.

Cilj projekta je unapređenje rada i upravljanja nacionalnog parka i osnaživanje kapaciteta za održivi razvoj turističkih proizvoda čime se doprinosi smanjenju isključive ekonomske zavisnosti Parka od šumske eksploatacije. Kao rezultat projektnih aktivnosti ostvarena jeizgradnja prvog ekokampa u Srbiji i realizacija 6 pilot projekata na teritoriji NP Fruška gora kroz program „Učešće javnosti i saradnja kao preduslovi za očuvanje prirode u Srbiji“. Tokom projekta koji je trajao dve i po godine (maj 2010 – oktobar 2012) posebno je ukazano na uspostavljanje novog i modernog menadžment plana (plana upravljanja), plana upravljanja posetiocima, kao i razvoj i edukaciju zaposlenih u Nacionalnom parku Fruška gora.

IZGRADNJA EKO KAMPA: Tokom proleća 2012. godine započeta izgradnja prvog eko kampa u jednom nacionalnom parku u Srbiji, na lokalitetu nedaleko od izletišta Stražilovo kod Sremskih Karlovaca. Izgradnja se realizuje kroz donaciju iz MATRA projekta, subvenciju Ministarstva finansija i privrede – sektora za turizam i sopstvenu kontribuciju Nacionalnog Parka Fruška gora. Obezbeđeno je ukupno oko 60.000 EUR, sa pojedinačnim učešćem od 30%. Sredstvima Ministarstva finansija i privrede – Sektora za turizam pripremljena je marketing strategija koja će pratiti otvaranje ekokampa na proleće 2013. godine.

EDUKACIJA: Kroz seriju studijskih poseta i trening seminara, prenoseći iskustva iz nacionalnih parkova iz Holandije i iskustvo holandske državne Agencije za šume, menadžment i zaposleni u NP Fruška gora podigli su nivo svog znanja iz oblasti upravljanja parkom, te iz oblasti eksploatacije prirodnih resursa u turističko-komercijalne svrhe.

NOVI PLAN UPRAVLJANJA I PLAN UPRAVLJANJA POSETIOCIMA: Kroz rad u okviru projektnih grupa, izrađeni su moderni i unapređeni bazni dokumenti: Plan upravljanja Nacionalnim Parkom i Plan upravljanja posetiocima, kao i biznis plan i marketing plan za upravljanje eko kampom. 

ODRŽIVOST: Očekuje se da će ovaj projekat pokrenuti brojne nove projekte širom Srbije, a sve u cilju kvalitetnijeg upravljanja prirodnim resursima izuzetnih odlika, a posebno u oblasti razvoja održivih turističkih usluga.

0 Comments