+381 11 3248 577 info@camping.rs

Održana radionica „Jačanje kapaciteta upravljača zaštićenih prirodnih područja“

Održana radionica „Jačanje kapaciteta upravljača zaštićenih prirodnih područja“.

U cilju osnaživanja kapaciteta za razvoj ekoturizma u Podunavlju, promocije prirodnih vrednosti i bioraznolikosti regije i stvaranja preduslova za prekograničnu saradnju predstavnici Kamping asocijacije Srbije u partnerstvu sa Nacionalnim parkom „Fruška gora“ i Nacionalnom parku „Đerdap“ realizovali su dve radionice tokom novembra 2012. godine.

Radionica za zaštićena područja sa potencijalom za prekograničnu saradnju sa Hrvatskom održana je od 7. do 9. novembra u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode dok je radionica za predstavnike upravljača iz regije sa mogućnošću prekogranične saradnje sa Rumunijom održana u sedištu u sedištu Nacionalnog parka „Đerdap“ u Donjem Milanovcu od 13. do 15. novembra.
Tokom obe radionice predstavljene su osnove i primena principa Ekoturizma u praksi kroz potencijale i šanse za razvoj turizma u zaštićenim područjima, odnosno njihovoj okolini. Predstavljena je Dunavska strategija kao temelj makro-regije Evropske unije i Programi prekogranične saradnje Evropske unije i drugi oblici saradnje u cilju unapređenja međunarodne saradnje .
Nastavak saradnje sa predstavnicima upravljača u cilju razvoja ekoturizma i multifunkcionalno upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima se očekuje tokom februara 2013. godine kada se planira realizacija trodnevnom regionalno trening seminara na temu razvoja Ekoturistički proizvoda primenjiv u Dunavskoj regiji.
Aktivnosti projekta se realizuju uz podršku Dunavskog centra za kompetenciju (DCC) i Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ).

0 Comments