+381 11 3248 577 info@camping.rs

Održani treninzi za pružaoce turističkih usluga

U Dunavskom regionu Fruške gore

U okviru projekta „Održivi razvoj Dunavskog regiona Fruške gore“ koji sprovodi Kamping asocijacija Srbije u partnerstvu sa Turističkom organizacijom Srbije i Nacionalnim parkom Fruška Gora održani su treninzi za pružaoce turističkih usluga na temu menadžment, marketing i finansije.

Tokom maja meseca pružaoci turističkih usluga u Dunavskom regionu Fruške gore su, u dve grupe, učestvovali u treninzima za jačanje kapaciteta iz pomenutih oblasti. Na pitanje da li očekuju da će se znanje i informacije stečene tokom treninga pozitivno odraziti na njihovo buduće poslovanje, učesnici i učesnice su odgovorili potvrdno i izrazili očekivanja da će se i ubuduće nastaviti sa sličnim programima podrše koja im je neophodna.

Metodologija koja je korištena tokom treninga je interaktivna i bazirana na principima učenja odraslih.

0 Comments