+381 11 3248 577 info@camping.rs

Održan prvi Info dan LAG-a Fruškogorsko-dunavskog regiona

16. januara 2015. godine je u Neštinu održan sastanak u formi Info dana, u okviru zajedničke inicijative 4 opštine za osnivanje Lokalne akcione grupe regiona Fruška Gora – Dunav.

Sastanku na temu ruralnog i razvoja poljoprivrede je prisustvovalo oko 25 učesnika – predstavnika javnog sektora (Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER), turistička organizacija, kao i odbornici opštine Bačka Palanka), predstavnici lokalne privrede i civilnog sektora. Diskusija je bila živa i pokazala je da postoji interes učesnika za ovu tematiku, a konkretan interes je pokazan i za informacije u vezi evropskih razvojnih sredstava, koja će biti dostupni u narednom petogodišnjem periodu.

Info dan je medijski propraćen jutarnjom najavom u formi intervjua odbornika na lokalnoj TV BAP, kao i video prilogom sa sastanka emitovanim na istoj TV nakon održanog Info dana.

 

0 Comments