+381 11 3248 577 info@camping.rs

Kampanja „Koja je tvoja Fruška gora?“

U okviru projekta „Kamping turizam – smernica održivog razvoja Nacionalni park Fruška gora” pokrenuta je mini-kampanja sa ciljem podizanja svesti o potrebi zaštite životne sredine na Fruškoj gori. Plakat sa porukom „Koja je tvoja Fruška gora” biće distribiuran u svim fruškogorskim opštinama kako bi ideja o zaštiti stigla do lokalnog stanovništva koje u određenoj meri vrši negativan uticaj na Nacionalni park.

plakat

Pored plakata, kreirana je i brošura u kojoj su sistematizovani ekološki problemi vezani za NP Fruška gora i dati su predlozi za njihovo rešavanje. Takođe, ovom brošurom predstavljene su savremene tendencije u pokušaju usklađivanja ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine u zaštićenim prirodnim dobrima. Jedan od načina svakako jeste razvoj održivih vidova turizma među kojima znaèajno mesto zauzima kamping. U brošuri je dat prikaz potencijalnih kamping lokacija u opštinama Beočin, Sremski Karlovci i inđija koje imaju najrealnije izglede za realizaciju.

korice1_mala korice2_mala

0 Comments