+381 11 3248 577 info@camping.rs

Godišnja Skupština EFCO & HPA u Beogradu

Od 19-21. marta u Beogradu je održana redovna godišnja Skupština EFCO & HPA u hotelu Majestic.

Kamping asocijacija Srbije je bila domaæin evropskim kamping asocijacijama i asocijacijama parkova za odmor.

Kao i uvek, teme Skupštine bile su vezane za standarde i pravnu regulativu u oblasti pružanja usluga u kampovima i parkovima za odmor, kao i za uvoðenje globalne evropske kamping kartice, a znaèajna pažnja ovog sastanka posveæena je razmeni iskustava i obrazovanju kadrova u kampingu.

efco_09 efco_09_1 efco_09_2

Svi uèesnici izrazili su veliko zadovoljstvo kvalitetom organizacije ovog dogaðaja. Sve pohvale dobili smo i za dobro osmišljen i organizovan društveni deo programa te su evropski kamping biznismeni tako imali priliku da prokrstare Dunavom u veèernjim èasovima i da uživaju u domaæem enogastronomskom ambijentu.

Zahvaljujemo se ovom prilikom na pomoæi Ministarstvu ekonomije i  regionalnog razvoja i USAID-u (u okviru COMPETE programa)Turistièkoj organizaciji Srbije iKongresnom birou Srbije, kao i Turistièkoj organizaciji Beograda na pomoæi u realizaciji kompletnog programa.

S ponosom konstatujemo da smo bili dostojni domaæini i da smo naše evropske kolege uverili u buduænost Srbije kao nove kamping turistièke destinacije i atraktivne turistièke destinacije uopšte.

Sledeæa Skupština biæe održana u Kopenhagenu u oktobru mesecu ove godine.

0 Comments