+381 11 3248 577 info@camping.rs

Konkurs za nepoljoprivredne aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Raspisanim Konkursom raspodeljuju se podsticaji za unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to kroz:

1. program za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu sa sledećim vrstama podsticaja:

1.1. izgradnja objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše ili vajate, uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

1.2 izgradnja, dogradnja i adaptacija kupatila i uvođenje sistema centralnog grejanja i slično, odnosno privođenje nameni objekata po ugledu na autentične seoske kuće, odnosno salaše i vajate uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

1.3. restauracija autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna) i vinskih podruma koji su u funkciji seoskog turizma;

1.4. poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, parternog uređenja dvorišta i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

1.5. opremanje prostorija za pružanje usluga ishrane koje su u funkciji seoskog turizma; i

2. program za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti sa sledećim vrstama podsticaja:

2.1. nabavka opreme radi obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15.11.2014. godine. Podnošenje Konkursne prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac.
Adresa podnosioca Konkursne prijave i naziv Konkursa moraju biti jasno naznačeni na koverti, uz obaveznu naznaku: „Ne otvarati – Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima“.

Celoviti tekst Konkursa sa pratećim Obrascem Konkursne prijave za korišćenje podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima i Prilozima 1, 2 i 3 možete pogledati na sledećem linku http://uap.gov.rs/pravilnici-2014/pravilnik-o-podsticajima-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-2014/

Tekst preuzet od Privredne Komore Srbije

0 Comments