+381 11 3248 577 info@camping.rs

Sastanak Radne grupe za formiranje Lokalne akcione grupre (LAG) Fruška gora

Juče, 24.11.2014. godine, održan je sastanak u Resursnom centru Fruškogorsko-dunavskog regiona na Stražilovu, Sremski Karlovci, a tema sastanka su bili naredni koraci u formiranju LAG Frfuška gora i razmena informacija u vezi procesa koji će omogućiiti punu održivost LAG nakon njenog formiranja.

Radnu grupu za formiranje LAG Fruška gora čine predstavnici opštinske administracije, turističke organizacije, JP NP Fruška gora, NVO sektora i privrednici.

Tokom sastanka, utvrđeno je područje delovanja LAG-a, dizajnirani su naredni koraci na organizaciji i odgovornosti u daljoj realizaciji procesa osnivanja LAG Fruška gora.

0 Comments