+381 11 3248 577 info@camping.rs

Razvoj ekoturističkih proizvoda u regiji Donjeg Podunavlja

Kamping asocijacija Srbije organizovala je trening seminar pod naslovom Razvoj ekoturističkih proizvoda u regiji Donjeg Podunavlja” sa ciljem da okupi predstavnike zaštićenih prirodnih područja iz regiona Donjeg Podunavlja kako bi se razmatrao razvoj ekoturističkih proizvoda i njihova primena u svakodnevnom poslovanju zaštićenih područja. Ovo je bio prvi ovakav susret na kome su se okupili predstavnici iz Srbije i Hrvatske (Kopački rit) i izuzetna prilika za razmenu znanja i iskustava.

U nastavku možete pročitati celokupan izveštaj:

„RAZVOJ EKOTURIZMA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA REGIJE DONJEG PODUNAVLJA“

Regionalni trening seminar:
„Razvoj ekoturističkih proizvoda u regiji Donjeg Podunavlja”

VREME: 27 – 29. mart 2013. godine
MESTO: Hotel Park, Palić, Subotica

IZVEŠTAJ

1. PROGRAMSKI TOK

Prvi dan seminara na temu Mogućnosti razvoja ekoturizma u regionu je započeo uvodnim izlaganjem organizatora nakon čega je predstavljen program rada seminara, projekat i projektne aktivnosti, predavači i očekivani rezultati. Uvodni deo se završio kratkom interaktivnom diskusijom na temu: Zašto baš ekoturistički proizvodi i koja je njihova prednost? Drugi deo prvog dana je obuhvatio prezentacije (od po 10 minuta) zaštićenih prirodnih dobara čiju su predstavnici prisustvovali na seminaru.

Predavanjem na temu Razvoj ekoturističke ponude zaštićenih prirodnih dobara profesora Vladimira Stojanovića sa Univerziteta u Novom Sadu, započeo je drugi dan seminara koji je posvećen Razvoju ekoturizma u Regionu. Predavanje je omogućilo učesnicima da se upoznaju sa koracima i metodologijom razvoja ekoturističke ponude. U tu svrhu prezentovana su dva primera dobre prakse u cilju bližeg opisa i određenja ekoturizma. Nakon interaktivnog predavanja i kratke diskusije, učesnici su nastavili rad u manjim grupama. Tokom dana su kroz rad u grupama obrađene dve teme, i to: 1) Turistički potencijal Donjeg Podunavlja, i 2) Razvoj ekoturističkih programa Donjeg Podunavlja. Rezultati rada u grupama su predstavljeni u prilogu.

U cilju bližeg određenja komercijalizacije ekoturističke ponude, tržišne valorizacije i promocije osmišljenih programa, treći dan programa je predviđen za temu promocije turističke destinacije. Poslednji dan započinje predavanjem Miloša Milovanovića iz Nacionalne turističke organizacije Srbije na temu Metodologija promocije turističke destinacije. Učesnici su imali priliku da saznaju nešto više o primeni i načinu promocije turističkih proizvoda, instrumentima i modelima promocije uz osvrt na ekoturističke programe razvijene tokom seminara. Završna sesija trećeg dana i programa u celini, bila je osvrt na mogućnost buduće saradnje i zajedničkog delovanja. Diskusija je bila usmerena na zajedničke programe, prekograničnu saradnju, razmene i tome slično. Na kraju seminara urađena je evaluacija rada putem upitnika, kao i kroz razgovor sa učesnicima.

2. RADNE GRUPE

TURISTIČKI POTENCIJAL DONJEG PODUNAVLJA

Prirodne vrednosti

– Dunav i vodena infrastruktura;
– Vrste (strogo zaštićene, retke, endemi);
– Staništa (vodena i močvarna, poplavna područja, šumski ekosistemi, peščarski ekosistemi, prirode obale, meandari, ribnjaci);
– Predeli (izletišta, vidikovci, pejzaži, šume, vodena ogledala);
– Kategorisana područja (IBA, IPA, UNESCO, MAB, RAMSAR);
– Očuvani ekosistemi;
– Biodiverzitet;
– Banje;

Kulturno–istorijske vrednosti

– Geološko nasleđe (arheološka nalazišta, paleonotološka, speleološka);
– Verski objekti (crkve, manastiri);
– Istorijsko značajni objekti (tvrđave, dvorci, akvadukt).

Nematerijalno nasleđe

– Manifestacije;
– Gastronomija;
– Folklor;
– Vinski putevi;
– Tradicionalne delatnosti (zanati, alati);
– Etno sela, etno kuće i salaši;
– Multikulturalnost.

Aktivnosti

– Rekreacija;
– Lov;
– Ribolov;
– Fotosafari;
– Posmatranje ptica;
– Krstarenje i plovidba.

RAZVOJ EKOTURISTIČKIH PROGRAMA DONJEG PODUNAVLJA

1. Vodena pustolovina

– Aktivnosti: Vožnja čamcem poplavljenim područjem, foto-safari, posmatranje ptica, edukacija;
– Cilj: Promocija zaštićenih prirodnih dobara kroz doživljaj jedinstvenog prirodnog fenomena;
– Vremenski okvir: mart – april;
– Ciljna grupa: ljubitelji prirode, avanturisti.

2. Kanu avantura „zelenim“ Dunavom

– Aktivnosti: vožnja kroz poplavna područja, upoznavanje prirode, razgledanje atrakcija;
– Cilj: upoznavanje raznolikosti regiona i lokaliteta;
– Vremenski okvir: maj – oktobar;
– Ciljna grupa: avanturisti.

3. Wilderness trails

– Aktivnosti: preživljavanje u prirodi, traženje orhideja, čekanje;
– Cilj: Doživljaj direktnog iskustva boravka u prirodi i interakcije sa ekosistemom;
– Vremenski okvir: mart – april;
– Ciljna grupa: avanturisti zaljubljeni u prirodu.

4. Poletite na krilima Podunavskih orlova

– Aktivnosti: Posmatranje ptica Donjeg Podunavlja.

5. Veličanstveno je stajati na obalama Dunava

– Aktivnosti: Poseta vidikovcima Podunavlja pogodnim za posmatranje pejzaža i foto-safari.

6. Dunavski vremeplov

– Aktivnosti: Obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti, prikupljanje sredstava za obnovu i zaštitu spomenika.

0 Comments