+381 11 3248 577 info@camping.rs

Kreirani turistički proizvodi za Dunavski region Fruške gore

U okviru projekta „Održivi razvoj turizma Dunavskog regiona Fruške gore“ održana su dva treninga na temu kreiranja turističkih proizvoda.

Kreirani su proizvodi za ruralni turizam kao i ekoturistički proizvodi. Učesnici/e ovih treninga bili su predstavnici turističke ponude u regionu koji su prethodno učestvovali na treninzima za razvoj kapaciteta pružaoca usluga u turizmu, kao i predstavnici turističkih agencija i lokalnih turističkih organizacija. Tokom treninga učesnici su imali prilike da se upoznaju sa elementima turističkih proizvoda, njihovim karakteristikama i odlikama kao i sa samim procesom kreiranja turističkog proizvoda. Pre samog definisanja izabranih bazičnih turističkih proizvoda i programa na području DRFG učesnici su uradili i konkurentsku analizu turističkih potencijala područja DRFG.

Rezultati rada učesnika treninga biće  u narednom periodu predstavljeni široj javnosti na sajmovima turizma u zemlji i Evropi. Zainteresovani posetioci Fruške Gore i ovo dela toka Dunava moći će već od sledeće godine da isprobaju ovako kreiranu ponudu  regiona.

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments