+381 11 3248 577 info@camping.rs

Kamping turizam na Fruškoj gori

Kamping asocijacija Srbije i Balkansko udruženje mladih iniciraju projekat “Kamping turizam – smernica održivog razvoja Nacionalnog parka Fruška gora“ koji je finansijski podržan od strane Holandske ambasade kroz Matra program.
Glavni cilj projekta je promocija ekonomskog razvoja kroz razvoj kamping turizma u skladu sa principima zaštite životne sredine u Nacionalnom parku Fruška gora, tj. u opštinama koje se jednim svojim delom prostiru na podruèju zaštiæenog prirodnog dobra. Pored toga, ovaj projekat je usmeren ka definisanju kljuènih problema zaštite životne sredine na Fruškoj gori kao i na izradi konkretnih predloga za njihovo rešavanje.

0 Comments