+381 11 3248 577 info@camping.rs

Lokacija se nalazi u naselju Gornja Koviljača, opština Loznica, Mačvanski okrug. Prvo veće urbano naselje je Loznica, udaljena oko 10 km, a Banja Koviljača je na svega 3 km. Do lokacije vodi magistralni put M 19, a kroz samu lokaciju prolazi kružni makadamski put.

Lokalitet Gornja Koviljača ukupne površine 1,3 ha, nalazi se na mestu nekadašnjeg auto-kampa i vidljivi su tragovi nekadašnje infrastrukture. Lokacija pruža predivan pogled na reku Drinu, uz samu lokaciju postoji uređeno šetalište, dok su sportski tereni i plaža u neposrednoj blizini. Pored prirodnih atrakcija, reke Drine i planine Gučevo, dostupne su i brojne kulturno istorijske atrakcije, a blizina granice i magistralnog puta M 19 koji povezuje Srbiju sa Bosnom i Hercegovinom daje i tranzitni karakter.

Dodatna dokumentacija:

Nacrt plana generalne regulacije Banja Koviljaca

Gradjevinsko podrucje sa povrsinama javne namene

Plan namene povrsina Banja Koviljaca

Situacija sa granicom obuhvata Banja Koviljaca