+381 11 3248 577 info@camping.rs

Mapiranje Srbije u potrazi za atraktivnim, novim kamping lokalitetima

Ovaj projekat je baziran na činjenici da postoje neiskorišćeni turistički potencijali atraktivnih destinacija koje kamperi do sada nisu mogli da koriste, a za koje se očekuje da u većoj meri mogu da doprinesu razvoju kamping turizma, pa i turizma uopšte.

Cilj projekta je izrada Programa razvoja kampinga kao turističkog proizvoda i definisanje 10 najatraktivnijih lokaliteta za kreiranje novih kamping prostora u Srbiji, koji po svojim svojstvima odgovaraju zahtevima modernih kamping turista, kao i svojim opštim geografskim i tehničkim karakteristikama.

Osim odgovornosti za izbor ključnih lokacija i strateških determinanti na kojima će biti zasnovan razvoj kampinga, a uzimajući u obzir principe održivog razvoja turizma i zahteva tržišta, izrada Programa razvoja kampinga kao turističkog proizvoda predstavlja plan koji objedinjuje analitičku, stratešku, ali i projektnu specifikaciju razvoja kampinga kao smeštajnih kapaciteta prevashodno u prioritetnim turističkim destinacijama, ali i na tranzitnim pravcima u Republici Srbiji.

Preuzmite brošuru u pdf formatu OVDE.

Preuzmite Program razvoja kampinga kao turističkog proizvoda u pdf formatu OVDE.

0 Comments