+381 11 3248 577 info@camping.rs

Iniciranje razvoja kampinga i potencijali za investiranje u kamping turizam u Podunavlju na teritoriji R.Srbije

Glavni cilj projekta bio je razvoj nove kamping ponude i privlačenje investicija u region Podunavlja. Projekat se bazirao na predlogu novog Pravilnika za elemente i kriterijume za kategorizaciju kampova u Srbiji sa ciljem da se poboljša postojeća kamping ponuda i da se prilagodi odgovarajućim standardima u Evropi u kamping sektoru.

Kroz prijekat uspostavljena je saradnja sa sledećim institucijama i organizacijama: opštine i gradovi Podunavlja (Apatin, Sombor, Beočin, Sremski Karlovci, Novi sad, Beograd, Kladovo i Negotin), Turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Beograda, Turistički informativni centar Novi Sad i Evropska federacija kamping organizacija i parkova za odmor EFCO&HPA.

Rezultati ovog projekta mogu se posmatrati kroz promociju kamping ponude Srbije i regiona Podunavlja, promociju novih investicija u kamping turizam u navednim regionima, pripremu i očekivanu primenu predloga novog Pravilnika za elemente i kriterijume za kategorizaciju kampova u Srbiji, kao i promociju kamping ponude Srbije i Podunavlja na Međunarodnoj investicionoj konferenciji(april, 2009.). Podaci koji se odnose na investicije u kamping sektoru Podunavlja prezentovane su u formi investicione brošure, kao i DVD prezentaciji i anomaciji čitavog projekta.

Kamping asocijacija Srbije sprovela je projekat od februara 2008. do januara 2009. uz podršku Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, Sektor za turizam.

0 Comments