+381 11 3248 577 info@camping.rs

II regionalna swot radionica u Sremskim Karlovcima

Regionalna inicijativa za formiranje LAG Fruškagora – Dunav je ponovo praktično dokazala svoj regionalni karakter.

Tokom realizacije regionalne radionice kombinovana su 2 nezavisna događaja. Svečano otvaranje ekoturističke sezone u Sremskim Karlovcima i održavanje 2 radionice za učesnike regionalne inicijative su miksovane kao radni i zabavni sadržaji, u interesu procesa i na zadovoljstvo svih učesnika.

Ovo je praktična primena novih trendova u organizaciji događaja koje su uživo praktikovali neki učesnici iz ove regionalne inicijative i na Prvom hrvatskom ruralnom parlamentu, održanom od 16-19. aprila u Belom Manastiru.

Ova II radionica je omogućila učesnicima da se upoznaju sa elementima i principima udruživanja, koji moraju da budu sadržani u Statutu, kao formalnom okviru za delovanje LAG, čime je napravljen i prvi korak u novoj fazi procesa – izradi Statuta buduće LAG Fruška gora – Dunav.

0 Comments