+381 11 3248 577 info@camping.rs

Razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima Donjeg Podunavlja

Ovaj projekat je dizajniran sa ciljem da se unapredi iskorišćenost potencijala prirodnih i kulturno-istorijskih vredniosti zaštićenih područja radi kreiranja turističke ponude koja se temelji na promociji raznolikosti bioloških i prirodnih vrednosti u region Donjeg Podunavlja. Konkretno, projektom se doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta upravljača, promociji biodiverziteta i zaštiti životne sredine nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja, razvoju ekoturizma i ekoturističkih proizvoda u nacionalnim parkovima i unapređenju međunarodne saradnje zaštićenih prirodnih područja u regionu Donjeg Podunavlja. Uvođenjem ekoturizma stvoriće se preduslovi društveno-ekonomskog razvoja regiona i zaštite prirodne sredine uz viši nivo svesti o značaju prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti u Regionu što je u skladu sa strateškim ciljevima regionalnog razvoja Srbije i Dunavske regije.

Rezultati:

  • Predstavnici 10 zaštićenih prirodnih područja Donjeg Podunavlja su obučeni da razviju i izvedu ekoturističku ponudu baziranu na prirodnim vrednostima i biodiverzitetu i kreirano je 6 novih ekoturističkih proizvoda kroz saradnju i zajedničku
  • 500 komada Smernica za razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima (štampanih na recikliranom papiru na tri jezika: srpski, engleski i nemački) i 2000 promotivnih lifleta na četiri jezika: srpski, hrvatski, engleski i nemački
  • Uspešna realizacija dve  radionice za jačanje kapaciteta, regionalnog trening seminara, okruglog stola i promotivnih aktivnosti
  • Raznolikost prirodnih vrednosti Donjeg Podunavlja je uspešno identifikovana za kreiranje ekoturističke ponude Regiona
  • Atraktivnost regiona Donjeg Podunavlja je promovisana i poboljšana
  • Povezivanje predstavnika zaštićenih prirodnih područja i turističkih interesnih grupa u Regionu je uspešno promovisano i uspešno su prepoznate i istražene mogućnosti za budući razvoj ekoturizma

Projekat je izveden u saradnji sa Nacionalnim parkom Fruška gora i Nacionalnim parkom Đerdap a podržao ga je GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) preko Dunavskog centra za kompetenciju. Kamping asocijacija Srbije je ovaj projekat vodila od septembra 2012. do jula 2013. godine.

0 Comments