+381 11 3248 577 info@camping.rs

Mapiranje Srbije u potrazi za atraktivnim, novim kamping lokalitetima

Ovaj projekat je baziran na činjenici da postoje neiskorišćeni turistički potencijali atraktivnih destinacija koje kamperi do sad nisu mogli da koriste, a za koje se očekuje da u većoj meri mogu da doprinesu razvoju kamping turizma, pa i turizma uopšte.

Cilj projekta, podržanog od Ministarstva privrede, Sektor za turizam, i Autonomne pokrajine Vojvodina bio je izrada Programa razvoja kampinga kao turističkog proizvoda i definisanje 10 najatraktivnijih lokaliteta za kreiranje novih kamping prostora u Srbiji, koji po svojim svojstvima odgovaraju zahtevima modernih kamping turista, kao i svojim opštim geografskim i tehničkim karakteristikama.

Realizacijom projektnih aktivnosti postignuti su sledeći rezultati:

  • Kreiran je Program razvoja kampinga kao turističkog proizvoda – stanje i perspektive razvoja kamping turizma u Srbiji (izrađena štampana i elektronska verzija dokumenta u po 30 primeraka);
  • Kreirana je lista 10 najboljih lokacija za izgradnju novih kampova, prikupljena opšta dokumentacija neophodna za izgradnju kampa i date smernice razvoja kampova na odabranim lokalitetima;
  • Uspostavljena je saradnja sa lokalnim turističkim organizacijama kojima pripadaju odabrani lokaliteti i definisani su predlozi za dalje aktivnosti u pravcu podizanja kampova na odabranim lokalitetima i predočeni predstavnicima lokalnih turističkih organizacija;
  • Kreirana napredna baza podataka (MySQL) sa višestrukom namenom (za postojeće i potencijalne kamping lokalitete) i povezana sa veb serverom, kreiran novi interfejs za predstavljanje kampova u Srbiji (postojećih i potencijalnih) kroz aktuelnu CMS platformu;
  • Pokrenuta je kampanja na društvenim mrežama i e-promocija projekta, kao i pojavljivanje u tradiocinalnim medijima tokom obilazaka terena;
  • Kreirana je investiciona brošura (buklet) na tri jezika (srpski, nemački i engleski) o 10 najatraktivnijih lokacija podizanje kampova širom Srbije u 1.000 primeraka, sa ciljem da se informišu potencijalni investitori u zemlji i inostranstvu.

Projekat je implementirala Kamping asocijacija Srbije u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Kamping asocijacijom Vojvodine, od maja do decembra 2013. godine.

 

0 Comments