+381 11 3248 577 info@camping.rs

Potencijalna kamping lokacija Resavska pećina se nalazi u opštini Despotovac, Pomoravski okrug. Od Despotovca je udaljena 20 km. Do lokacije vodi lokalni put, a u blizini je regionalni put R-103. Lokacija je u prirodnom okruženju, na padini podno ulaza u Resavsku pećinu. U neposrednoj blizini je početak pešačke i penjačke staze koja vodi do vodopada Lisine.

Lokacija je u vlasništvu opštine, a planom detaljne regulacije je namena zemljišta površine oko 6,36 ha opredeljena za turizam i rekreaciju. Izgradnja kampa bila bi u potpunosti usklađena sa važećom planskom dokumentacijom za razvoj turizma.

Dodatna dokumentacija:

Plan detaljne regulacije Resavske pecine

Granica zahvata_model

Infrastruktura_model

Namena javno i ostalo_model

Namena_model

Regulacija-nivelacija_model