+381 11 3248 577 info@camping.rs

Lokalitet Horizont nalazi se u selu Surduk, opština Stara Pazova, Sremski okrug. Lokacija je 10 km udaljena od autoputa E 75 i do nje se stiže regionalnim putem R 109 kroz Novi Slankamen pa dalje lokalnim putem ili preko Starih Banovaca i Belegiša, lokalnim putem. Stara Pazova je udaljena par kilometara, Beograd 46 km, a Novi Sad 57 km.

Lokacija je na lesnoj hridi iznad Dunava i odlikuje je fantastičan pogled na sever, ka Vojvodini i široki horizont. Lokacija je površine 2 ha, upotreba prostora u svrhu izdradnje kampa je u potpunosti usklađena važećim prostornim planovima i Strategijom održivog razvoja opštine Stara Pazova 2010-2020.godine. Detaljni urbanistički plan urađen je za kompletnu lokaciju i budući pristan na Dunavu.

Dodatna dokumentacija:

Prostorni plan opstine Stara Pazova

Turizam i zastita prostora Stara Pazova