+381 11 3248 577 info@camping.rs

Ispitivanje potreba pružaoca turističkih usluga

U Dunavskom regionu Fruške gore

U saradnji sa CENOR-om Kamping asocijacija Srbije sprovela je istraživanje u cilju ispitivanja potreba pružaoca turističkih usluga u Dunavskom regionu Fruške gore.

Fokus upitnika koji je popunjen od strane stotinak subjekata jeste lični potencijal za razvoj preduzetničkih ideja u domenu turizma, smer u kom će se dalje te ideje razvijati, kao i spremnost za edukacije na teme koje ispitanicima idu slabije i u kojima im je potrebna dodatna podrška.

Rezultati ovog mini istraživanja ukazuju na objektivnost ispitanih u pogledu samoprocene menadžerskih kapaciteta i svest o potrebi za usavršavanjem u domenu finansijskog aspekta poslovanja.

0 Comments