+381 11 3248 577 info@camping.rs

Aktivnosti Radne grupe za formiranje LAG Fruska gora

Predstavnici javnog, civilnog i biznis sektora iz opština Sremski Karlovci, Beočin Irig i Bačke palanke su u periodu 10-22. decembar održali 2 sastanka Radne grupe za formiranje LAG u Fruškogorsko-dunavskom regionu.

Na sastancima je utvrđen način daljeg rada i delegirane odgovornosti za kooridnaciju i aktivnosti na definisanju tema i angažmanu predavača, u sklopu nastavka procesa formiranja regionalne LAG. Za naredni korak je dogovorena organizacija INFO dana, na kojima bi regionalne zainteresovane strane iz sva 3 sektora (biznis, javni i civilni sektor) dobile adekvatnu informaciju o instrumentima i specifično, ulozi LAG kao instrumenta za privlačenje direktnih investicija u region i mogućnostima za podršku razvojnih planova pojedinaca i organizacija – poljoprivrednika, preduzetnika, preduzeća, organizacija civilnog sektora i jedinica lokalne samouprave.

Preliminarnosu utvrđeni termini organizacije INFO dana, prema sledećem:

  1. Sremski Karlovci,  22. januar 2015.,
  2. Irig 29.01.2015.,
  3. Neštin i Vizić 16.01.2015.,
  4. Beočin 28.01.2015.

Preporučeno je da do polovine januara 2015. Članovi  Radne grupe kontaktiraju potencijalne učesnike na predstojećim INFO danima i da se vodi računa o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika sva 3 sektora, kao i zastupljenosti marginalizovanih grupa (mladi, žene i dr.).

Naredni sastanak je planiran u prvoj polovini januara 2015., nakon pravoslavnog Božića.

0 Comments