+381 11 3248 577 info@camping.rs

Lokacija se nalazi na jugozapadnim obroncima Fruške gore, na izlazu iz sela Berkasovo, opština Šid, Sremski okrug. Lokacija je na oko pola kilometra udaljenosti od regionalnog puta R 118, a autoput E 70 je udaljen od lokacije oko 18 km. Grad Šid je udaljen oko 5 km.

Lokacija je na teritoriji Nacionalnog parka Fruška Gora, režim zaštite III stepena, a upotreba prostora je regulisana Prostornim planom područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine. Lokacija je na ravnom terenu, zauzima površinu od oko 70 ari, omeđena šumom i prilaznim putem. Nalazi se na atraktivnom mestu u kompleksu lipove i hrastove šume na 100 m od trim staze.

Dodatna dokumentacija:

PPPPPN Fruske gore do 2022

PPPPPN Fruske gore_karta

Master plan održivog razvoja Fruške gore