12.09.2022

Transnacionalni sastanak „Uspostavljanje DOS-a“ održan je u Skoplju

Transnacionalni sastanak „Uspostavljanje DOS-a“ organizovan je u Skoplju, Severna Makedonija, od 9. do 11. septembra 2022. godine u okviru projekta „Door Out to more Sport for all“. Na sastanku su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija (sportski klubovi i nevladine organizacije) iz Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije. Sastanak je pružio priliku da se razgovara o nalazima sprovedenog istraživanja o preferencijama mladih pri bavljenju fizičkim aktivnostima i da se na osnovu tih nalaza i zaključaka počne raditi na razvoju inovativnih metodologija za sport na otvorenom. Posebna pažnja posvećena je procesu istraživanja postojećih kapaciteta partnerskih organizacija i klubova kako bi se metodologije DOS-a prilagodile postojećim kapacitetima i potrebama ciljne grupe, obezbeđujući njihovu primenljivost u oba sektora.Metodologije DOS-a će biti dovršene na osnovu doprinosa sa sastanka i biće javno dostupne svim zainteresovanim klubovima i omladinske organizacije.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ podržan je od strane Erazmus+ programa Evropske unije.