Srbija info

Korisne informacije o Srbiji

Source: National Tourist Organization of Serbia

……………………………………………………………………………………………………………………….

Preuzmite Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata; („Sl. glasnik RS“, br. 48/2012)

……………………………………………………………………………………………………………………….