Legislativa

Zakon o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon i 93/2012)

………………………………………………………………………………………………………………………

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata; („Sl. glasnik RS“, br. 48/2012 i 58/2016)

………………………………………………………………………………………………………………………

Javne nabavke