Partneri KAS-a

Evropska federacija kamping organizacija i udruženja parkova za odmor (EFCO & HPA)

Saznajte više: www.campingeurope.com

Dunavski centar za kompetenciju (DCC)

Saznajte više: www.danubecc.org

Evropska komisija

Saznajte više: ec.europa.eu

Austrijska agencija za razvoj

Saznajte više: www.entwicklung.at

Turistička organizacija Srbije

Saznajte više: www.srbija.travel

Nacionalni park Fruška gora 

Saznajte više: www.npfruskagora.co.rs

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Saznajte više: www.giz.de

Ministarstvo finansija i privrede – Sektor za turizam

Saznajte više:  www.turizam.privreda.gov.rs

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Saznajte više:  www.spriv.vojvodina.gov.rs

Nacionalni park Đerdap

Saznajte više: www.npdjerdap.org

Vojvodinašume

Saznajte više: www.vojvodinasume.rs

Turistička organizacija Sremski Karlovci

Saznajte više: www.karlovci.org.rs

Kopački rit

Saznajte više: www.kopacki-rit.com

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Saznajte više: www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Saznajte više: www.pzzp.rs

Regionalna razvojna agencija Zlatibor

Saznajte više: www.rrazlatibor.co.rs

Udruženje građana BUM

Saznajte više: www.bum.rs