KAS istorijat

KAMPING ASOCIJACIJA SRBIJE (KAS) osnovana je 2005. godine kao nosilac kompletne kamping ponude u Srbiji. Osnovna misija KAS-a je razvoj kamping potencijala u Srbiji kreiranjem mogućnosti za izgradnju novih kampova, osvežavanjem i revitalizacijom postojećih kampova, iniciranjem razvoja lokalnih zajednica kroz saradnju lokalne samouprave, preduzetništva i nevladinog sektora.

Kroz svoj rad KAS je posvećen zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Zahvaljujući razvijenoj međunarodnoj aktivnosti, Kamping asocijacija Srbije je 2007. godine postala punopravni član Evropske federacije kamping organizacija i parkova za odmor – EFCO & HPA (www.efcohpa.eu).

Od svog osnivanja Kamping asocijacija Srbije je ostvarila sledeće rezultate:

  • kreirana je baza podataka kamping ponude Srbije,
  • napravljen je veb portal na srpskom i engleskom jeziku sa kompletnom kamping ponudom Srbije (www.camping.rs),
  • kreirana su godišnja izdanja kamping brošure u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, koja je jedna od najtraženijih brošura na svim evropskim sajmovima (štampa se kontinuirano od 2007. godine sa ukupnim tiražom od više desetina hiljada primeraka na 3 jezika – srpski, engleski, nemački);
  • realizovane su promotivne aktivnosti nastupima na specijalizovanim kamping berzamana i međunarodnim sajmovima u Beogradu, Novom Sadu, Berlinu, Milanu, Beču, Madridu, Parizu, Utrehtu, na Dunavskoj konferenciji u Ulmu, kao i međunarodna saradnja u okviru EFCO&HPA,
  • održana je po prvi put u istoriji Srbije Generalna skupština EFCO & HPA u Beogradu, marta 2009. godine,
  • na inicijativu Kamping asocijacije Srbije Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je donelo novi Pravilnik za standardizaciju i kategorizaciju kampova koji je usklađen sa evropskim standardima u ovoj oblasti,
  • relalizovano je više destina projekata u oblasti razvoja kampinga, edukacije i podizanja svesti o važnosti kamping usluga, a sve u cilju podizanja kamping kapaciteta i promocije Srbije kao nove kamping destinacije.

Kamping asocijacija Srbije za jedan od prioritetnih ciljeva ima razvoj eko kampinga koji se uglavnom vezuje za zaštićena prirodna dobra i u skladu sa tim izgrađen je novi kamping brend – ekokamping.

Od samog početka, Kamping asocijacija sarađuje sa evropskim i svetskim kamping turoperatorima, kao i sa mnogobrojnim nosiocima razvoja u našoj zemlji: republičkim i pokrajinskim institucijama, opštinama, nevladinim organizacijama, zaštićenim dobrima, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, medijima, međunarodnim institucijama.

Takođe, Kamping asocijacija Srbije je do sada intenzivno radila na promovisanju novih kamping investicija i organizovala bojne studijskie posete povodom prezentacije kampova u našoj zemlji.