Članstvo u asocijacijama

Kamping asocijacija Srbije je član asocijacija navedenih u nastavku:

European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Park Associations (EFCO&HPA) Evropska federacija kamping organizacija i udruženja parkova za odmor (EFCO & HPA) predstavlja zajedničko telo kamping i karavaning industrije na evropskom nivou; uključuje karavane, šatore, kampere/autokuće, bungalove, kao i sve druge oblike smeštaja za samostalan boravak u prirodi. Nacionalna udruženja 23 evropske zemlje su članovi ove federacije.

Saznajte više na sledećem linku:

European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Park Associations (EFCO&HPA)

Danube Competence Center - Dunavski centar za kompetenciju Dunavski centar za kompetenciju (DCC) – Dunavski region kao platforma za turističku saradnju DCC radi na izgradnji i podržava mrežu turističkih subjekata iz celog dunavskog regiona ulaganjem u ljude i znanja, jačanje međudržavne saradnje i promovisanje zajedničkih interesa svojih članova. DCC doprinosi razvoju održivog turizma na Dunavu kroz pokretanje i sprovođenje odgovarajućih projekata, izgradnju kapaciteta i promovisanje turističkih subjekata, kao i visokih standarda kvaliteta turističkih usluga/proizvoda.

Saznajte više na sledećem linku:

Danube Competence Center (DCC)