16.08.2012

Novi Pravilnik i MTU

pdf Preuzmite Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2012)