22.01.2014

Mapiranje Srbije u potrazi za atraktivnim, novim kamping lokalitetima

Camping potentials of Serbia

Ovaj projekat je baziran na činjenici da postoje neiskorišćeni turistički potencijali atraktivnih destinacija koje kamperi do sad nisu mogli da koriste, a za koje se očekuje da u većoj meri mogu da doprinesu razvoju kamping turizma, pa i turizma uopšte.

Cilj projekta, podržanog od Ministarstva privrede, Sektor za turizam, i Autonomne pokrajine Vojvodina bio je izrada Programa razvoja kampinga kao turističkog proizvoda i definisanje 10 najatraktivnijih lokaliteta za kreiranje novih kamping prostora u Srbiji, koji po svojim svojstvima odgovaraju zahtevima modernih kamping turista, kao i svojim opštim geografskim i tehničkim karakteristikama.

Realizacijom projektnih aktivnosti postignuti su sledeći rezultati:

  • Kreiran je Program razvoja kampinga kao turističkog proizvoda – stanje i perspektive razvoja kamping turizma u Srbiji (izrađena štampana i elektronska verzija dokumenta u po 30 primeraka);
  • Kreirana je lista 10 najboljih lokacija za izgradnju novih kampova, prikupljena opšta dokumentacija neophodna za izgradnju kampa i date smernice razvoja kampova na odabranim lokalitetima;
  • Uspostavljena je saradnja sa lokalnim turističkim organizacijama kojima pripadaju odabrani lokaliteti i definisani su predlozi za dalje aktivnosti u pravcu podizanja kampova na odabranim lokalitetima i predočeni predstavnicima lokalnih turističkih organizacija;
  • Kreirana napredna baza podataka (MySQL) sa višestrukom namenom (za postojeće i potencijalne kamping lokalitete) i povezana sa veb serverom, kreiran novi interfejs za predstavljanje kampova u Srbiji (postojećih i potencijalnih) kroz aktuelnu CMS platformu;
  • Pokrenuta je kampanja na društvenim mrežama i e-promocija projekta, kao i pojavljivanje u tradiocinalnim medijima tokom obilazaka terena;
  • Kreirana je investiciona brošura (buklet) na tri jezika (srpski, nemački i engleski) o 10 najatraktivnijih lokacija podizanje kampova širom Srbije u 1.000 primeraka, sa ciljem da se informišu potencijalni investitori u zemlji i inostranstvu.

Projekat je implementirala Kamping asocijacija Srbije u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Kamping asocijacijom Vojvodine, od maja do decembra 2013. godine.