20.02.2009

Iniciranje razvoja kampinga i potencijali za investiranje u kamping turizam u Podunavlju na teritoriji R.Srbije

Initiation of camping development and opportunities for investments in camping tourism in the Danube region in Republic of Serbia

Glavni cilj projekta bio je razvoj nove kamping ponude i privlačenje investicija u region Podunavlja. Projekat se bazirao na predlogu novog Pravilnika za elemente i kriterijume za kategorizaciju kampova u Srbiji sa ciljem da se poboljša postojeća kamping ponuda i da se prilagodi odgovarajućim standardima u Evropi u kamping sektoru.

Kroz prijekat uspostavljena je saradnja sa sledećim institucijama i organizacijama: opštine i gradovi Podunavlja (Apatin, Sombor, Beočin, Sremski Karlovci, Novi sad, Beograd, Kladovo i Negotin), Turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Beograda, Turistički informativni centar Novi Sad i Evropska federacija kamping organizacija i parkova za odmor EFCO&HPA.

Rezultati ovog projekta mogu se posmatrati kroz promociju kamping ponude Srbije i regiona Podunavlja, promociju novih investicija u kamping turizam u navednim regionima, pripremu i očekivanu primenu predloga novog Pravilnika za elemente i kriterijume za kategorizaciju kampova u Srbiji, kao i promociju kamping ponude Srbije i Podunavlja na Međunarodnoj investicionoj konferenciji(april, 2009.). Podaci koji se odnose na investicije u kamping sektoru Podunavlja prezentovane su u formi investicione brošure, kao i DVD prezentaciji i anomaciji čitavog projekta.

Kamping asocijacija Srbije sprovela je projekat od februara 2008. do januara 2009. uz podršku Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, Sektor za turizam.