25.10.2014

Donacija Microsoft-a

Microsoft je kroz softersku donaciju podržao rad KAS-a, a posebno realizaciju projekta „Održivi razvoj turizma Fruškogorsko-dunavskog regiona”. 

Jedan od rezultata ovog projekta je formiranje Resursnog centra Fruškogorsko-dunavskog regiona (www.fruskagora-dunav.rs) na Stražilovu, gde će zaposleni imati priliku da rade na licenciranom softveru obezbeđenom kroz ovu donaciju.