Projekti

20.06.2014

Održivi razvoj Dunavskog regiona Fruške gore

Opšti cilj ovog projekta je stvaranje preduslova za održivi socio-ekonomski razvoj dunavskog regiona Fruške gore (DRFG) kroz unapređenje turističke infrastrukture i jačanje usluga vezanih za turizam koje se baziraju na prirodnim, kulturnim i istorijskim vrednostima Regiona. Specifični ciljevi su jačanje upravljačkih i inovativnih kapaciteta subjekata turističke ponude u DRFG i […]

Camping potentials of Serbia
22.01.2014

Mapiranje Srbije u potrazi za atraktivnim, novim kamping lokalitetima

Ovaj projekat je baziran na činjenici da postoje neiskorišćeni turistički potencijali atraktivnih destinacija koje kamperi do sad nisu mogli da koriste, a za koje se očekuje da u većoj meri mogu da doprinesu razvoju kamping turizma, pa i turizma uopšte. Cilj projekta, podržanog od Ministarstva privrede, Sektor za turizam, i Autonomne pokrajine […]

24.09.2013

Razvoj ekoturizma u zaštićenim područjima Donjeg Podunavlja

Ovaj projekat je dizajniran sa ciljem da se unapredi iskorišćenost potencijala prirodnih i kulturno-istorijskih vredniosti zaštićenih područja radi kreiranja turističke ponude koja se temelji na promociji raznolikosti bioloških i prirodnih vrednosti u region Donjeg Podunavlja. Konkretno, projektom se doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta upravljača, promociji biodiverziteta i zaštiti životne sredine […]

eco camping Fruska gora, Serbia
24.11.2012

Eko-kamping – smernice održivog razvoja NP Fruška gora – Eko-kamp „Stražilovo”

Ovim projektom je ostvareno unapređenje nivoa kvaliteta turističke ponude Srbije kroz promociju eko-kamping turizma i edukaciju u oblasti održivog razvoja turizma i izgradnju pilot eko-kampa u Nacionalnom parku „Fruška gora“ što predstavlja opšti cilj projekta i doprinosi daljem razvoju održivog turizma u Srbiji. Među posebnim ciljevima tokom realizacije projekta postignuti […]

Public involvement and cooperation as a precondition for nature conservation in Serbia
16.11.2012

Učešće i saradnja javnosti kao preduslov za očuvanje prirode u Srbiji

Namera projekta je da osigura očuvanje važnih prirodnih vrednosti u Srbiji i u isto vreme obezbedi nove socio-ekonomske mogućnosti za razvoj regiona, da omogući učešće javnosti u očuvanje prirode u Srbiji osnaživanjem civilnog društva kao i lokalnih vlasti i administraciju nacionalnih parkova. Ovo je omogućeno od strane NPFG i pripadajućeg […]

24.01.2012

Kreiranje i promocija eko standarda za kamping kapacitete u zaštićenim dobrima i prirodnom okruženju u Republici Srbiji

Realizacijom ovog projekta ostvareni su opšti i posebni ciljevi projekta, odnosno unapređenje nivoa zaštite životne sredine kroz razvoj ekoloških standarda sa naglaskom na standarde u odlaganju otpada kao opšti cilj i sledeći posebni ciljevi: Kreiranje i definisanje eko standarda za kamping kapacitete u cilju zaštite životne sredine; Ispitivanje trenutnog stanja […]

Unapredjenje zivotne sredine kroz razvoj ekokapming turizma u regionu Podunavlja
05.02.2011

Unapređenje životne sredine kroz razvoj eko-kamping turizma u regionu Podunavlja

Aktivnosti ovog projekta usmerene su na problematiku zaštite životne sredine, drugih privrednih grana i delovanje lokalne zajednice, odnosno na edukaciju i osnaživanje predstavnika lokalnih zajednica u regionu Podunavlja u oblasti ekoturizma i primene ekoloških standarda u turizmu. Projektom je takođe dat poseban osvrt na problematiku podizanja ekološke svesti kod lokalnog […]

10.12.2010

Kako napraviti kamp? – 1. faza i Najbolji kamp u Srbiji – 2. faza

Projekat je podeljen u dve faze. Prva faza – treninzi i radionice u lokalnim zajednicama da bi se iniciralo i proširilo malo i srednje preduzetništvo i mogućnost zapošljavanja u Srbiji kroz širenje znanja o započinjanju malog biznisa baziranog na kamping smeštaju. Kasnije, u drugoj fazi – odabir najboljeg kampa u […]